20. června 2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej fary s kaplí v Trmicích. Jako jedinný se přihlásil se splněním odhadní ceny 2,9mil. P. Stanislav Zápotocký z Pražské diecéze, který za tuto cenu faru koupil jako výherce výběrového řízení 22. července 2011 na svátek sv. Marie Magdaleny. Jednoznačně chápeme tuto záchranu fary s kaplí jako Boží velkorysou pomoc a zázrak, kterým Pán odpověděl na naši nouzi a intenzivní modlitby skrze svého služebníka kněze P. Stanislava. Věnoval své osobní peníze z dědictví po rodičích v restituci na záchranu farnosti, která je mu tímto velice zavázána a vděčná.
V neděli 31. července jsme P. Stanislava pozvali ke společné děkovné bohoslužbě v trmickém kostele, při které jsme s velikou úlevou děkovali Bohu a P. Stanislavovi za jejich velkorysost.
Zde fotografie z této slavnostní děkovné bohoslužby.
Pod fotografiemi se podívejte na reportáž ČT1 v rámci pořadu REPORTÉŘI

děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice
děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice
děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice
děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  děk.mše za záchranu fary Trmice  

odkaz na REPORTÉRY ČT1