Pravidelné akce na faře:

Středa po mši ( 18.00 hod): Biblická hodina na téma některé biblické postavy  
                                                (Biblické hodiny k četbě)
Pátek po mši   ( 18.00 hod): 
          1.pátek v měsíci:           Katechetický kroužek
          3.pátek v měsíci:           Setkání farnosti
                    

Úvodní stránka farnosti
Pravidelné bohoslužby v trmickém obvodu
Pravidelné akce na faře
Připravované akce
Úřední hodiny
Fotografie kostelů farního obvodu
Ze života farnosti
Odkazy