FARNÍ POUŤ A VÝLET DO BROUMOVA A ROKOLE 19.června 2010
V sobotu 19.06.2010 jsme se s farností vydali na pouť do schoenstattského centra v Rokoli a zároveň na výlet do Broumova a blízkých Broumovských stěn. Vyrazili jsme v 06.00hod ráno směrem na Broumov, kam jsme dojeli asi před 11. hod. dopoledne. Stihli jmse ještě prohlídku v 11hod po Broumovském benediktinském klášteře. Broumovký klášter byl hlavním benediktinským klášterem v českých zemích po husitských bouřích, kdy dosavadní centrum tohoto řádu v Břevnově u Prahy bylo husity zničeno. Uprchlí bratři řeholnící společně se svým opatem zakotvili tehdy v Broumově. Klášter zaznamenal zvláštní rozkvět začátkem 18.stol., tedy v barokní době, kdy broumovský opat zaměstnával otce a syny Diezenhoferovy. Ti postavili v okolí kláštera vícero krásných barokních venkovských kostelíků. Stavěli též nově kostel sv. Maerkéty v Břevnově tak, jak jej známe dnes. Samotný klášterní kostel v Broumově byl stavěn architektem italského původu Alio. Oltářní obraz apoteózy sv Vojtěcha namaloval významný český barokní malíř Václav Reiner. Klášter je vystavěn Diezenhofery. Prohlídka vede přes krásnou, bohatě zdobenou kláštrerní knihovnu, refektář, sakristii kostela , křížovou chodbu a samotný kostel.
Po prohlídce kostela jsme se ještě vydali ke hřbitovnímu kostelíku, který pochází již z doby renezanční a je celý ze dřeva. Je zasvěcen Panně Marii a má hlavní oltář, 2 oltáře boční, kazatelnu a zvnějšku po svém obvodu ambity s náhrobními kameny broumovských významných osobností a zároveň s velikými, gotickým písmem psanými tabulemi, které vyprávějí o významných událostech z dějin Broumova.
Následně jsme se autobusem přemístili k úpatí skalního hřebene Broumovských stěn, odkud jsme se pěšky vydali zdolávat pískovcový val tohoto přírodního útvaru. Vylezli jsme úspěšně až nahoru ke kapli "Hvězdě", odkud se nám otevřel nádherný výhled na Broumovské údolí. Zpět k autobusu, a ještě na poslední místo, do Rokole.
Do Rokole jsme dorazili až kolem 6.hod večerní. Přivítaly nás zdejší Mariiny sestry. Podívali jsme se do jejich kaple v provinčním domě, sešli jsme pak k původní staré kapličce v údolí u pramene dobré pitné vody, podívali se do kostela a vrátili se k originální kapli Schoenstattského hnutí, kde jsme měli mariánskou poutní mši svatou k Panně Marii Králoivně. Po ní jsme se vydali na zpáteční ceatu, tentokrát po dálnici, takže domů jsme dorazili téměř přesně ve 23hod v noci.
Podívejte se ještě na fotky z celého průběhu:
Broumov-ke klášteru Broumov - měst. kostel Broumov Broumov Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter
Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov - klášter Broumov Broumov Broumov Broumovské stěny  Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Broumovské stěny Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole Rokole
Zpět na úvod