BOŽÍ TĚLO (2008 a starší)
Každý rok na slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla) procházíme kousíčkem našeho města (Trmice) po "trati" kostel - fara, ale i toto maličké liturgické procesí je pro naši farnost velikým a slavným dnem, který, myslím, nás všechny velice povzbudí. Zde několik fotografií.
  

  

  

      

  
Je zajímavé, že nám vždy přeje hezké počasí, a tak si vždy užijeme i krásné kulisy rozzářené Boží oblohy. Kéž by se tyto krásné liturgické oslavy rozrostly zase do nových všeobecných svátků. Je to přece především veřejná oslava Boha pro všechny v místě žijící lidi, požehnání pro jejich rodiny, jejich práci, jejich majetek, ...

Boží Tělo 2007:  
Boží Tělo Předlice 2007:
Boží Tělo 2005: