MÁJOVÁ POUŤ DO KÁJOVA přes Zlatou Korunu a Český Krumlov 26.5. 2007


Zlatá Koruna Zlatá Koruna - bývalý cisterciátský klášter v Jižních Čechách několik km od  Českého Krumlova. Klášter byl založen r. 1263 králem Přemyslem Otakarem II., který sem pozval cisterciáky z Rakous, z Heiligenkreuz a daroval jim prostředky k výstavbě kláštera, spolu s rozsáhlými pozemky v okolí. Údajně měl český král získat vzácný ostatek z umučení samotného Ježíše Krista - trn z Kristovy trnové koruny. Ten měl dostat od tehdejšího francouzského krále Ludvíka IX., zvaného "svatý", který nechal kolem vzácné reliquie zbudovat v Paříži "Saint Chapell" - Svatou kapli. Nezanedbatelným motivem spíše politického rázu však byl vzrůstající vliv jihočeských Vítkovců, kteří jako tehdejší nejmocnější šlechtický rod kromě Přemyslovců ohrožoval hegemonickou moc vládnoucího rodu. Vítkovci před nedávnem založili cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě a král viděl jako možný politicko-náboženský tah oslabení moci Vítkovců založení jakési královské buňky uprostřed rozsáhlých jihočeských vítkovských  majetků.  V každém případě se v dalších dějinách stával klášter častějším "jablkem sváru" mezi vládnoucími Přemyslovci a mocnými jihočeskými Vítkovci. Za habsburka Josefa byl na konci 18. stol. klášter zrušen a již nikdy se do něj řeholníci nevrátili. V 19. stol. byl klášter používán jako tovární manufakturní budova. V této době též utrpěl největší škody, které byly částečně odstraněny teprve v nejnovější době po r. 1989. Dnes je klášter z velké části zpřístupněn, prohlídka trvá celou hodinu.
  Zlatá Koruna Zlatá KOruna Zlatá Koruna Zlatá Koruna Zlatá Koruna Zlatá Koruna
                                                         Na nádvoří kláštera Zlatá Koruna. Čekání na prohlídku.

Zlatá Koruna - klášter Zlatá Koruna - klášter
Křížová chodba kláštera - gotická klenba ze 14. stol, která byla v 18. stol. barokizována. Vedle bývalý refektář (jídelna) kláštera. Dnes opět vybaven starým cínovým nádobím.

Zlatá Koruna - kostel Zlatá Koruna
Klášterní kostel Panny Marie - krásný barokní interiér z 18. stol. Konec prohlídky - východ z kostela.

Čes. Krumlov - zámecký most Čes. Krumlov - nám. Lásky
Český Krumlov - v pozadí proslulý zámecký most. Vedle hlavní krumlovské náměstí - podle internetu nám. Svornosti, nicméně cedule v rozích náměstí hlásají: "nám. Lásky".

 Čes. Krumlov - Latrán Čes. Krumlov - zámek - medvědi
Latrán - historická čtvrť Krumlova. Vedle krumlovský medvěd v hradním příkopu.

Č.K. - zámek - medvědi Čes. Krumlov - zámek
Ještě jednou hradní medvěd, vedle hradní nádvoří s krásnou renezanční věží.

Čes. Krumlov - Vltava Č.K. chrám sv. Víta
Výhledy na krumlovské střechy z hradního mostu. Vpravo nahoře děkanský krumlovský kostel sv. Víta.

Čes. Krumlov pěší pouť na Kájov pěší pouť na Kájov Kájov - poutní kostel 
A to je naše poutní skupina. Vpravo již příchod ke kájovskému poutnímu kostelu.

Kájov - portál kostela Kájov - interiér poutního kostela
Kájov - poutní kostel Kájov - milostná soška Panny Marie Kájov nejstarší kostelík Smrti Panny Marie Kájov - kostel Smrti P. Marie
Interiér kájovského kostela. V hlavním oltáři milostná socha Panny Marie. Dole starý kostelík, spojený s hlavním kostelem. Ten pochází ze 13. stol. a jeho předchůdce údajně postavil sv. Wolfgang již v 10. stol. na místě starého pohanského kultovního místa. Křesťanský kostelík byl zasvěcen tajemství zakončení Mariina života a tím zároveň jejímu nanebevzetí.

Kájov - Panna Maria ochránkyně církve Kájov - poutní kostel
A loučení s Kájovem - Panna Maria jako ochránkyně církve, skrývající pod svým širokým pláštěm křesťany.