Křížová cesta, Velký pátek 10. 4. 2009


Na Velký pátek  dne 10. 4. 2009 se v Trmicích konala křížová cesta.

První zastavení bylo hned před trmickým kostelem.
Křížová cesta

Dále jsme pokračovali symbolicky podél hřbitovní zdi směrem za město.
Křížová cesta

Křížová cesta

Během jednotlivých zastavení jsme se střídali v nesení kříže.
Křížová cesta

Křížová cesta

Křížová cesta

Z upravené louky jsme se postupně dostali mezi trní a bodláčí.
Křížová cesta

Poslední, čtrnácté, zastavení  se konalo již v místě s pěknou vyhlídkou na město.
Křížová cesta

Poté, co jsme si na této křížové cestě připomenuli poslední cestu Páne Ježíše před jeho ukřižováním, jsme se vrátili zpátky do kostela na další velkopáteční obřady.

Křížová cesta