Mikuláš 2005


V pátek 9.12. po mši svaté se na faře konala mikulášská nadílka.

Připravená místnost pro konání akce.


A účastníci již čekají na příchod Mikuláše.


Tak a Mikuláš přišel, i s andělem.


Anděl  hledá v knize zápisy o jednotlivých dětech, jak se uplynulý rok chovaly.


Mikuláš kladl různé otázky, například o životě svatého Mikuláše, a pilnější děti se i hlásily.
Během akce se objevil i čert.


Pro zlobivé děti bylo připraveno uhlí.


Poté Mikuláš s andělem rozdávali nadílku.


Mikuláš po dětech chtěl, aby něco zazpívaly nebo přednesly básničku.


Zlobivější děti dostaly jen uhlí a brambory.


Na závěr otec Jiří požádal Mikuláše, aby i on přednesl nějakou básničku, načež se Mikuláš urychleně vzdálil.