Mikuláš na faře v Trmicích 7. 12. 2007Toto je několik fotek z návštěvy Mikuláše na faře v Trmicích v pátek 7. 12. 2007


Shromáždili jsme se na chodbě fary, kde na takovou akci je dost místa.
Čekání na Mikuláše

Přítomní již očekávají příchod Mikuláše
Čekání na Mikuláše

Tak, a Mikuláš už vchází do dveří.
Mikuláš přichází

Úvodem Mikuláš povyprávěl o svatém Mikuláši, na jehož počest a památku se takovéto tradice konají.
Mikuláš

Podíval se do knihy, co tam o jednotlivých dětech má za záznamy a zda nezlobily.
Mikuláš

Jen občas se ozvalo zabouchání na dveře provázené čertím "blebleble" a nebo se pootevřely dveře.
Mikuláš

Mikuláš

Publikum

A pak už začal rozdávat dárky.
Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš naděluje

Pohled do publika

Mikuláš naděluje

Tu se náhle vzadu za publikem otevřely dveře.
Dveře vzadu

Okamžik po tom nastala hluboká tma. Ozvalo se čertí „blebleble“. Následující fotka je dělaná s bleskem, jinak pokračovala hluboká tma.

Zadní dveře

Pak se ozval dětský křik a pláč, postupně se vzdalující, a pak už jenom prásknutí dveřmi a ticho. To bylo hrozné. Následující fotka je opět dělána s bleskem za hluboké tmy.

Únos

Toto je detail předcházející fotky - únos dítěte.

Únos - detail
Když se pak rozsvítilo světlo, ukázalo se, že jedno dítě chybí. Chudák dítě.

Pak Mikuláš pokračoval v přerušeném nadělování dárků.
Publikum

Tu se otevřely dveře na opačné straně, za Mikulášem. A nakoukl jimi čert a strčil dovnitř velký pytel se slovy „Toho jsme nechtěli, my jsme chteli Milana“.
Dítě v pytli

A pak se z pytle vyhrabalo to zmizelé dítě.
Dítě v pytli

Milan se ještě šel podívat, jestli to čert myslel vážně.
.

Pak Mikuláš pokračoval v nadělování. Vlevo to otec Jiří filmuje.
Mikuláš naděluje

Mikuláš pokračuje v nadělování.
Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

Když všechny děti byly obdarovány, šel Mikuláš nadělovat i dospělým.
Mikuláš naděluje

Mikuláš naděluje

A na závěr dostal nadílku i sám otec Jiří.
Mikuláš naděluje

A pak již Mikuláš odešel.
Mikuláš odchází

Mikuláš odchází

Snad nás příští rok zase přijde navštívit.