Mikuláš ve pátek 5. 12. 2014

Ve pátek 5. prosince přišel do trmické kaple Mikuláš a rozděloval dárky. Samozřejmě že při tom zjišťoval, zda byly děti hodné.

Obrázek číslo 9
  9. Čert
9. Občas se pokusil dveřmi nahlédnout čert
  <<
Jdi na obrázek číslo:
>>  


Zpět na náhled