REGENSBURG - májová pouť        
Ve dnech 16.-17. května jsme se s farnostmi trmického obvodu vydali na májovou pouť k Panně Marii do Nittenau a ke sv. Wolfgangovi do Regensburgu v sousedním Bavorsku.Nittenau-schoenstattská kapličkaVyrazili jsme v pátek v 16.00hod od trmického kostela velikým moderním autobusem v počtu 43 lidí. Se dvěma přestávkami na cestě jsme asi ve 21.00hod dorazili do schoenstattského centra v Nittenau, kde jsme měli dojednaný nocleh. Po ubytování jsme společně slavili ve zdejší mariánské kapli naši první poutní bohoslužbu. Byl zároveň svátek národního patrona sv. Jana Nepomuckého a tak jsme liturgické modlitby zaměřili kromě k Panně Marii též k tomuto světci.

Kříž jednoty

U nittenauské kaple stojí veliký bronzový kříž s typickým schoenstattským motivem - nerozlučnou jednotou Krista a jeho Matky Panny Marie. Kříž zpodobuje Pannu Marii stojící těsně po boku Ukřižovaného s eucharistickým kalichem v rukou, do kterého stéká krev z Ježíšova probodeného srdce.


poutníci z TrmicNaše poutní skupina před schoenstattskou kaplí v Nittenau

     poutníci z Trmic

Regensburg-zbytky kaple sv. Jiří a sv. Afry

Ranněstředověké pozůstatky biskupské kaple sv. Jiří a sv. Afry v původním kamenném opevnění předchůdce města z římské doby - římského vojenského tábora "Castra Regina" (r.179 po Kr. za císaře Marca Aurelia).
Reg.-Kamenný mostProslulý středověký Kamenný most přes Dunaj - kromě Dómu nejslavnější památka Regensburgu. Most byl budován v letech 1135-46 po Kr., měří 336m a má 16 různě velikých oblouků. Na konci války byl nacisty vyhozen do povětří, aby nemohl sloužit k přersunu spojeneckých vojsk. Po válce byl podle původního projektu rekonstruován. Údajně sloužil jako předloha pro jiné slavné evropské mosty - náš Juditin most, předchůdce Karlova mostu; londýnský most přes Temži; drážďanský most přes Labe; avignonský přes Rhonu.

Kamenný most-Reg.Dva pohledy na staré město Regensburgu z Kamenného mostu společně s našimi poutníky. Vpředu je středověká mostecká brána s věží, v pozadí regensburgský gotický dóm.

    pohled na st. město Reg.

"Goliášův dům"

Středověký dům šlechtické regensburgské rodiny, na níž byl v 16. stol. namalován biblický motiv souboje Davida s Goliášem.St. Emmeram-krypta sv.WolfgangaPřed polednem jsme měli předem domluvenou druhou poutní bohoslužbu u hrobu sv. Wolfganga v kryptě kostela sv. Emmerama. Svatý Wolfgang byl v letech 972-994 biskupem v Reg. a je významnou událostí spjat s naší zemí. V r.973 umožnil a podpořil založení pražského biskupství, prvního církevního osamostatnění naší země, která byla dosud pod církevní správou Regensburgu. Byl zároveň součastníkem našeho sv. Vojtěcha, druhého pražského biskupa, který umírá mučednickou smrtí jeden rok před Wolfgangem při své misii mezi pohanskými Prusy.

St.Emmeram-hl. oltář - reliquiář sv. EmmeramaNádherný stříbrnozlatý reliquiář sv. Emmerama pod hlavním oltářem kostela sv. Emmerama. Místní kostelník nás nejenom ochotně pustil do presbytáře, ale dokonce nám otevřel ochrannou mříž a skleněnou schránu, která reliquiář částečně zakrývá. Sv. Emmeram byl tzv. "potulným biskupem", který žil v 7. stol. Přišel do Regensburgu ze západu Franské říše a v tomto městě se usadil. Za knížete Theoda r. 652 zplatil svou křesťanskou obětavost svým pozemským životem. Knížecí dcera Uta přišla z nezákonného svazku s jedním dvořanem na knížecím dvoře do jiného stavu. Ze strachu před přísným trestem otce hledá Uta útočiště u zbožného biskupa Emmerama. Ten bere vinu za těhotenství Uty na sebe a následně rychle spěchá do Říma, aby papeži vysvětlil celou kauzu a zároveň uprchl před hněvem knížete. Knížecí syn však prchajícího biskupa dostihne a krutým způsobem jej umučí. Emmeram je přivázán na žebřík a postupně jsou mu odřezávány části těla. Nedlouho po smrti, když hněv otce Uty ochladne, svěří se Uta svému otci s celou pravdou a ten následně nechává přenést Emmeramovy ostatky s veškerou slávou do Regensburgu a ukládá je v klášterním kostele, který tak získal svého patrona. Emmeram se stal prvním nebeským ochráncem Regensburgu.

St.Emmeram-barokizovaný kostel

Zde je na obrázku loď kostela sv. Emmerama, který ze své původní románské podoby byl v 18. stol. barokizován slavnými barokními architekty rodiny Asamů.


dóm


Regensburgský dóm -katedrální biskupský chrám sv. Petra. Je to architektonicky nejvýznamější gotická katedrála v Bavorsku. Je vzácně v jednotném stylu a k tomu na rozdíl od mnohých jiných gotických katedrál je dokončená. Její věže dosahují do výšky 105m. Byla stavěna od 12.stol. do konce 15.stol. Hlavní portál byl dokončován v 90. letech 15.stol.

      Dóm sv. Petra

Dóm-portálDetail krásného gotického portálu u hlavního vchodu do katedrály se sochami Kristových apoštolů.

       Dóm-portál


Dóm-hl loď

Vnitřek katedrály s gotickými barevnými vitrážovými okny ze 14.stol.Don Juan de AustriaDon Juan de Austria - slavný regensburgský rodák. Tento geniální vojevůdce se narodil v Regensburgu jako levoboček císaře Karla V. v pol. 16. stol. Jeho matka Kateřina Blombergová byla pouhou měšťankou a tudíž naprosto nepřijatelnou jako matka císařského syna. Juan je proto nedlouho po narození převezen na španělský královský dvůr, kde je vychováván. V dospělosti se stává schopným vojenským důstojníkem a proslaví se především důležitým vítězstvím nad muslimskými Turky ve velké námořní bitvě u Lepanta 7. října r. 1571.

Stará radniceStará radnice v Regensburgu, která se především proslavila jako neustálý říšský sněm svaté říše římské od druhé poloviny 17. stol.až do jejího zrušení v napoleonské době. Na obrázku hlavní průčelí budovy s gotickým arkýřem, v jehož štítu je regensburgský znak zkřížených klíčů sv. Petra, patrona biskupského kostela.

          St. radnice-arkýř


               Walhalla


Walhalla-síň slávy
Walhalla - novodobá napodobenina athénského Parthenonu, postavená před rokem 1842 na vrcholu svahu nad Dunají bavorským králem Ludvíkem I. nedaleko Regensburgu. Uvnitř tohoto poněkud bombastického stavení jsou vystaveny bysty slavných osobností německé historie. Zde naše pouť do sousedního Bavorska končí a do 22.30hod se bezpečně vracíme zpět domů.