Farní oslava příchodu nového roku 2004


Dne 31. 12. 2003 večer si zájemci o společné strávení Silvestra a příchodu nového roku společně poseděli na faře.
Společný podvečer na faře

Společný podvečer na faře 2

Večer jsme se vypravili na pouť do Dubiček. Po cestě tmavým lesem jsme krátce před půlnocí dorazili ke kostelíku v Dubičkách.
Kostelík Dubičky, před půlnocí 2003

Pohledem na hodinky se přesvědčujeme, že je právě půlnoc. Rok 2004 začíná.
Půlnoc 2003/2004

Po půlnoci jsme se odebrali do kostelíka na půlnoční bohoslužbu. Po bohoslužbě jsme pořídili skupinové foto.
Společné foto po půlnoční bohoslužbě

Opět noční pohled na osvětlený kostelík v Dubičkách, tentokrát zepředu.
Kostelík Dubičky po půlnoci

Po odchodu z půlnoční bohoslužby se našel čas i na popůlnoční přípitek.
Popůlnoční přípitek

A pak jsme se postupně po částech odebrali domů.