Trmické poutní třídení 3. až 5. září 2004


Ve dnech 3. až 5. září 2004 se jako každoročně konala poutní slavnost v trmickém kostele Narození Panny Marie.
Jako v minulých letech i tentokrát měla poutní slavnost podobu poutního třídení trvajícího od pátku do neděle.
Trmické poutní třídení začalo jako obvykle v pátek v 17 hodin mší svatou. Po mši se přítomní opdebrali na faru k pokračování oslav.

Kuchařky v kuchyni pilně pracovaly, aby účastníci oslav měli celou dobu co jíst.
Pohled do kuchyně

Hlavní částí pátečního večerního programu bylo posezení u táboráku.
Posezení u táboráku

Během večera se podávala večeře - pečená ryba.
Večeře

Účastníkům poutní oslavy docela chutnalo.
Večeřící účastník

Některé části večera byly natáčeny kamerou.
Záběry natáčení

Během večera bylo již tradičně sehráno divadelní představení.
Začátek divadelního představení

Obsahem představení bylo, že v určité lokalitě na okraji nejmenovaného města straší. Už tam beze stopy zmizelo několik lidí. A je zapotřebí odhalit, co se tam děje.
Záběr z divadla

Kdo se odváží proniknout do tajemného prostoru?
Další záběr divadla

Ajajajaj, to byla hrůza, honem pryč!
Záběr z divadelního představení - útěk

Představení bylo tak děsivé, že diváky poléval studený pot.
Studený pot

Ta obluda je tak hrozná, že při pouhém jejím spatření ihned tuhne krev v žilách. Proto ji může přemoci jen ten, kdo ji porazí se zavázanýma očima.
Záběr z představení - hrdina se zavázanýma očima

Hrdinovi se podařilo obludu přemoci a urvat jí ocas, který nyní vítězně třímá nad hlavou.
Hrdina s kusem obludy v ruce
Po šťastném skončení divadelního představení se ještě chvíli posedělo a povídalo, někteří až do jedenácti, někteří do půl páté ráno.

V sobotu pokračovala poutní slavnost mší svatou v 9:30.

V poledne přijel poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Jiří Karas, pozvaný na odpolední besedu.
Příjezd pana poslance Jiřího Karase

Po poledni všichni přítomní společně poobědvali na farním dvoře.
Sobotní oběd

Oběd byl provázen příjemnou hudbou.
Muzikant hrající na dudy

A ve 14 hodin již začala slíbená beseda s panem poslancem Jiřím Karasem.
Beseda s panem poslancem Jiřím Karasem

Na nedělní poutní mši svaté bylo přítomno 167 lidí.
Nedělní poutní mše svatá

Po poutní mši sv. pokračoval program nedělním obědem.
Nedělní oběd

K tak slavnostní příležitosti, jako je poutní slavnost, se někteří účastníci dostavili svátečně oblečeni - v lidových krojích z Chebska z 19. století.
Slavnostní lidové kroje z Chebska z 19. století

Po obědě již hlavní program skončil, účastníci ještě pokračovali diskusí v jednotlivých zájmových kroužcích.
Diskuse v zájmových kroužcích

Během odpoledne se již účastníci rozjížděli a trmické poutní třídení postupně skončilo.

Na příští rok jste opět všichni zváni.