Poutní třídení 2007 - pátek


Program poutního třídení začal páteční odpolední mší svatou.
Mše svatá


Hlavním bodem večerního programu bylo divadelní představení. Program uváděl otec Jiří. Při představení byly předváděny různé scénky z naší i zahraniční historie a diváci, rozdělení do dvou skupinek, měli soutěžně hádat,  která událost je předváděna.
Úvod večerního představení

Někteří diváci seděli vpředu.
Diváci

Jiní diváci seděli vzadu.
Diváci

Tak a první scénka, která představovala zrušení roboty.
Večerní představení

Tak a robota je zrušena, jdeme domů.
Zrušení roboty

Další scénka představovala požár Národního divadla.
Požár Národního divadla

Požár Národního divadla

Národ se však tak snadno nevzdal, a tak byla brzy uspořádána sbírka na obnovení Národního divadla.
Sbírka na nové Národní divadlo

Zatímco sbírka probíhá, divadlo ještě dohořívá.
Požár Národního divadla

Požár Národního divadla

Med, mléko a hora říp (nahrazující horu Říp) již napovídá, o čem bude další scénka.
Med a mléko a hora Říp

Ano, a již přišel praotec Čech, vystoupil na horu říp (Říp) a uviděl zemi mlékem a medem oplývající.
Příchod Praotce Čecha

Na začátku další scénky bylo okno.
Okno

Ano, a scénka předváděla Pražskou defenestraci.
Pražská defenestrace

Pražská defenestrace

A tady vidíme, jak někdo bezstarostně popíjí medovinu.
Popíjení medoviny

A vzápětí již začala Dívčí válka.
Dívčí válka

Dívčí válka

Po Dívčí válce

Další scénka představuje objevení Ameriky.
Objevení Ameriky

A tohle už bude přistání na Měsíci.
Přistání na Měsíci

Přistání na Měsíci

A vynález žárovky.
Vynález žárovky

A následující scénka představuje, no na to už laskavý čtenář jistě přijde sám.
Listopad 1989

Večer po představení se konal táborák.  
Večerní táborák

Pokračování v sobotu.