Trmické poutní třídení 12. až 14. 9. 2008

Ve dnech 12. až 14. září 2008 se opět konalo tradiční trmické poutní třídení. Opět se sjelo mnoho hostů zblízka i zdaleka.

Den číslo 1:

Pátek 12. 9. 2008


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti.


1. Poutní třídení začalo v pátek večer mší svatou
  1. Úvodní mše

2. Po mši svaté se posedělo u táboráku s opékáním buřtů.
  2. Opékání buřtů

3. Opékané buřty účastníkům docela chutnaly.
  3. Opékání buřtů

4. Během dojídání buřtů se již připravoval další program.
  4. Buřty

5. Hlavním bodem programu byly scénky představující přísloví, která měli účastníci hádat.
  5. Scénky představující přísloví

6. Toto zřejmě bylo přísloví Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
  6. Kdo jinému jámu kopá

7. Opět přísloví, nejspíš něco o zeleni.
  7. Další přísloví

8. Další scénka představující přísloví
  8. Scénka o přísloví

9. Opět scénka představující nějaké přísloví
  9. Scénka o přísloví

10. Další scénka
  10. Scénka

11. Tohle zřejmě byla scénka o štěstí obcházejícím dokola.
  11. Scénka o štěstí

12. Ano, to byla scénka o štěstí obcházejícím dokola a o tom, kam občas usedne.
  12. Scénka o usedajícím štěstí.

13. Tohle byla zřejmě nějaká scénka o lese a stromech.
  13. Scénka o lese

14. Opět scénka o nějakém přísloví
  14. Scénka

15. Toto je očividně scénka o sedajících si vránách.
  15. Přísloví o vránách

16. Po vyhodnocení soutěže o příslovích se opět posedělo u táboráku.
  16. Opět táborák

17. Přes pozdní hodinu nám ještě bylo umožněno se povozit na kolotoči, který byl na náměstí.
  17. Kolotoč

18. I když byla tma, kolotoč jel rychle.
  18. Jízda na kolotoči

19. Účastníci si jízdu užívali.
  19. Jízda na kolotoči

20. Účastníci si jízdu užívali.
  20. Jízda na kolotoči

21. Na kolotoči se svezly i děti.
  21. Na kolotoči

22. A pak jsme ještě závěrečně poseděli s kytarou u táboráku.
  22. U kytary

Na další den

Zpět na náhled