Trmické poutní třídení 12. až 14. 9. 2008

Ve dnech 12. až 14. září 2008 se opět konalo tradiční trmické poutní třídení. Opět se sjelo mnoho hostů zblízka i zdaleka.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti.Pátek 12. 9. 2008


1. Poutní třídení začalo v pátek večer mší svatou
  1. Úvodní mše

2. Po mši svaté se posedělo u táboráku s opékáním buřtů.
  2. Opékání buřtů

3. Opékané buřty účastníkům docela chutnaly.
  3. Opékání buřtů

4. Během dojídání buřtů se již připravoval další program.
  4. Buřty

5. Hlavním bodem programu byly scénky představující přísloví, která měli účastníci hádat.
  5. Scénky představující přísloví

6. Toto zřejmě bylo přísloví Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
  6. Kdo jinému jámu kopá

7. Opět přísloví, nejspíš něco o zeleni.
  7. Další přísloví

8. Další scénka představující přísloví
  8. Scénka o přísloví

9. Opět scénka představující nějaké přísloví
  9. Scénka o přísloví

10. Další scénka
  10. Scénka

11. Tohle zřejmě byla scénka o štěstí obcházejícím dokola.
  11. Scénka o štěstí

12. Ano, to byla scénka o štěstí obcházejícím dokola a o tom, kam občas usedne.
  12. Scénka o usedajícím štěstí.

13. Tohle byla zřejmě nějaká scénka o lese a stromech.
  13. Scénka o lese

14. Opět scénka o nějakém přísloví
  14. Scénka

15. Toto je očividně scénka o sedajících si vránách.
  15. Přísloví o vránách

16. Po vyhodnocení soutěže o příslovích se opět posedělo u táboráku.
  16. Opět táborák

17. Přes pozdní hodinu nám ještě bylo umožněno se povozit na kolotoči, který byl na náměstí.
  17. Kolotoč

18. I když byla tma, kolotoč jel rychle.
  18. Jízda na kolotoči

19. Účastníci si jízdu užívali.
  19. Jízda na kolotoči

20. Účastníci si jízdu užívali.
  20. Jízda na kolotoči

21. Na kolotoči se svezly i děti.
  21. Na kolotoči

22. A pak jsme ještě závěrečně poseděli s kytarou u táboráku.
  22. U kytary


Sobota 13. 9. 2008


23. Sobotní program začal mší svatou
  23. Sobotní mše

24. Sobotní program pokračoval přednáškou v kapli sv. Dona Bosca.
  24. Přednáška

25. Po přednášce následoval oběd
  25. Sobotní oběd

26. Při obědě nám přálo příznivé počasí
  26. Sobotní oběd

27. Po obědě byla na faře přednáška o Mexiku
  27. Přednáška o Mexiku

28. K přednášce o Mexiku bylo ukázáno mnoho doličných předmětů
  28. Přednáška o Mexiku

29. Předmětů a fotografií k přednášce o Mexiku byl plný stůl.
  29. Přednáška o Mexiku

30. Po přednášce následoval průvod za město
  30. Průvod za město

31. Zpočátku jsme se vydali směrem na jih.
  31. Průvod

32. Prošli jsme kolem hřbitovní zdi.
  32. Průvod

33. Pak jsme došli na louku za hřbitovem
  33. Na louce

34. Následovalo krátké zastavení s modlitbou
  34. Na louce

35. Z místa zastavení byl pěkný výhled nejen na Trmice, ale i na vzdálené Ústí nad Labem
  35. Na louce

36. Poté jsme se postupně vraceli na faru
  36. Návrat

37. V podvečer se v kostele konal koncert.
  37. Koncert

38. Koncert docela posluchače zaujal.
  38. Na koncertě

39. K večeři bylo připraveno opečené prase.
  39. Prase

40. Večer se konal dokonce ohňostroj.
  40. Ohňostroj

41. Večer jsme se opět svezli na kolotoči
  41. Kolotoč


Neděle 14. 9. 2008


42. Neděle začala slavnostní poutní mší svatou
  42. Nedělní mše

43. Kostel sice nebyl narvaný k prasknutí, ale místa k sezení byla obsazena, bylo tam víc lidí než běžnou neděli.
  43. Lidé v kostele

44. A na závěr poutního třídení byl přichystán nedělní oběd.
  44. Nedělní oběd

45. A účastníkům opět chutnalo.
  45. Nedělní oběd

46. Nedělní oběd byl závěrem trmického poutního třídení, pak se již účastníci rozešli.
  46. Závěr

Zpět na náhled