3. Opékané buřty účastníkům docela chutnaly.
  3. Opékání buřtů