Trmické poutní třídení 10. až 12. 9. 2010

Ve dnech 12. až 14. září 2008 se opět konalo tradiční trmické poutní třídení. Opět se sjelo mnoho hostů zblízka i zdaleka.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti.Pátek 10. 9. 2010


1. Poutní třídení začalo v pátek večer mší svatou
  1. Úvodní mše

2. K večeři byla připravena pečená ryba s chlebem.
  2. Večeře

3. Unavení poutníci s chutí povečeřeli.
  3. Večeře

4. Po večeři bylo divadelní představení se svérázným předvedením klasické Popelky.
  4. Hra Popelka

5. Jednou z postav pohádkové hry byly Škaredé sestry.
  5. Škaredé sestry

6. Další postavou vystupující ve hře byl Krásný princ
  6. Krásný princ

7. Po divadelním představení se posedělo s písničkami u kytary
  7. Písničky


Sobota 11. 9. 2010


8. Sobotní program začal mší svatou, která byla doprovázena i kytarou.
  8. Sobotní mše svatá

9. Mše svatá v sobotu dopoledne
  9. Sobotní mše svatá

10. Mezitím se již na dvoře nad ohněm opékalo prase.
  10. Prase

11. Po mši svaté začala přednáška, kterou přednesl P. Radim Valík OSB, působící v Počáplech. Pověděl nám o svatém Benediktovi a o historii benediktinů.
  11. Přednáška

12. Po přednášce a besedě byl již čas na oběd.
  12. Oběd

13. Oběda se zúčastnili i hosté
  13. Oběd

14. Oběda se zúčastnil i náš vzácný host
  14. Oběd

15. Po obědě bylo možno si odpočinout u kafe a zákusku.
  15. Po obědě

16. Také jsme se mohli pohoupat na houpačkách.
  16. Houpačky

17. Od 15 hodin se konalo procesí se soškou Panny Marie, začínalo v kostele.
  17. Začátek procesí

18. Procesí se soškou Panny Marie pokračovalo od kostela směrem ke hřbitovu
  18. Procesí

19. Procesí se soškou Panny Marie pokračovalo podél hřbitovní zdi dále k jihu
  19. Procesí

20. Procesí na louce za městem, vlevo kostel města Trmic, vpravo v dálce Ústí nad Labem.
  20. Procesí za městem

21. Nakonec se procesí vrátilo opět do kostela.
  21. Návrat procesí ke kostelu

22. Když jsme se vrátili z procesí, bylo prase už skoro upečené.
  22. Prase

23. Protože prase bylo skoro upečené, bylo už možné z něj ukrajovat a večeřet.
  23. Porcování prasete

24. Od 17 hodin byl v kostele koncert dívčího pěveckého sboru Concordia Canticum.
  24. Koncert

25. Na koncertě zaznělo mnoho písniček, mimo jiné i Dudy v Edingurku.
  25. Na koncertě

26. Když se večer trochu setmělo, konal se na náměstí slavnostní ohňostroj
  26. Ohňostroj

27. Ohňostroj měl různé barvy
  27. Ohňostroj

28. Ohňostroj trval dost minut
  28. Ohňostroj

29. Stále ještě ohňostroj
  29. Ohňostroj

30. A pořád ohňostroj
  30. Ohňostroj

31. Po ohňostroji jsme usedli k ohni a pokračovali v konzumaci prasete.
  31. Večeře


Neděle 12. 9. 2010


32. Nedělní program začal slavnostní poutní mší svatou.
  32. Zahájení nedělní mše

33. Nedělní slavnostní poutní mše svatá
  33. Nedělní mše svatá

34. Nedělní slavnostní poutní mše svatá
  34. Nedělní mše svatá

35. Nedělní slavnostní poutní mše svatá
  35. Nedělní mše svatá

36. Po mši svaté část účastníků odjela autobusem
  36. Autobus

37. Poutníci, kteří neodjeli, se zúčastnili slavnostního společného poutního nedělního oběda.
  37. Nedělní oběd

38. Obědem program poutního třídení skončil. V závěru oběda se již poutníci postupně rozcházeli.
  38. Závěr

Zpět na náhled