11. Po mši svaté začala přednáška, kterou přednesl P. Radim Valík OSB, působící v Počáplech. Pověděl nám o svatém Benediktovi a o historii benediktinů.
  11. Přednáška