37. Poutníci, kteří neodjeli, se zúčastnili slavnostního společného poutního nedělního oběda.
  37. Nedělní oběd