Trmické poutní třídení 9. až 11. 9. 2011

Ve dnech 9. až 11. září 2011 se opět konalo tradiční trmické poutní třídení.

Obrázek číslo 5
  5. Scénka ze Starého zákona
5. Účastníci měli hádat, které části Bible jsou naznačeny scénkami. Zde scénka, kdy při bitvě Mojžíšovi jeho pomocníci podpírají ruce.
  <<
Jdi na obrázek číslo:
>>  


Zpět na náhled