Trmické poutní třídení 9. až 11. 9. 2011

Ve dnech 9. až 11. září 2011 se opět konalo tradiční trmické poutní třídení.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).Pátek 9. 9. 2011


1. Poutní třídení začalo v pátek večer mší svatou
  1. Úvodní mše

2. K večeři byla připravena pečená ryba s chlebem.
  2. Večeře

3. Po večeři se připravilo sezení pro sledování programu.
  3. Příprava na program

4. Otec Jiří uvádí večerní program - soutěž "Chcete se stát biblionářem?".
  4. Úvodní slovo k programu

5. Účastníci měli hádat, které části Bible jsou naznačeny scénkami. Zde scénka, kdy při bitvě Mojžíšovi jeho pomocníci podpírají ruce.
  5. Scénka ze Starého zákona

6. Kdo uhádl, mohl požádat o odkrytí jednoho čísla na zakryté tajence.
  6. Tajenka

7. Jedna ze scének předváděla spolknutí Jonáše velrybou.
  7. Jonáš a velryba

8. Při poslední scénce již byla tajenka skoro odkrytá.
  8. Poslední scénka

9. A takto vypadala tajenka již zcela odkrytá.
  9. Odkrytá tajenka

10. Po večerním programu se někteří účastníci pohoupali na houpačce.
  10. Houpačka


Sobota 10. 9. 2011


11. Sobotní program začal mší svatou, kterou celebroval otec Stanislav
  11. Sobotní mše

12. Po mši svaté nám otec Stanislav vyprávěl o posílání balíčků a o dalších způsobech pomoci lidem v chudých zemích zejména v Africe.
  12. Dopolední program

13. Na závěr povídání dostal otec Stanislav poděkování a kytičku.
  13. Závěr besedy

14. Po skončení dopoledního programu následoval oběd na farním dvoře.
  14. Oběd

15. Po obědě si někteří účastníci povídali.
  15. Po obědě

16. Jiní účastníci si udělali polední klid.
  16. Polední klid

17. Odpoledne od 15 hodin se konalo modlitební procesí se soškou Panny Marie, které bycházelo z kostela.
  17. Procesí

18. Modlitební procecí směřuje od kostela směrem na jih.
  18. Procesí

19. MOdlitební procesí postupuje směrem ke Koštovu
  19. Procesí

20. Modlitební procesí se soškou Panny Marie prochází kolem hřbitovní zdi.
  20. Procesí prochází kolem hřbitova

21. Procesí vychází z města na louku za městem.
  21. Procesí

22. Modlitební procesí se soškou Panny Marie
  22. Modlitební procesí

23. Modlitební procesí prochází loukou za městem, v pozadí trmický kostel.
  23. Procesí za městem

24. Modlitební procesí opět ve městě
  24. Procesí

25. Procesí bylo zakončeno návratem na trmickou faru.
  25. Závěr modlitebního procesí

26. Večerní program začal táborákem s opékáním buřtů.
  26. Opékání buřtů

27. Na večerní program vyšel Měsíc.
  27. Měsíc

28. U večerního táboráku se hrálo na bendžo.
  28. Bendžo

29. Mezitím pokračovalo opékání buřtů.
  29. Buřty

30. Hrálo se nejen na bendžo, ale i na housle
  30. Housle a bendžo

31. Hrálo se nejen na bendžo, ale i na housle
  31. Housle a bendžo

32. Otec Jiří hrál na housle
  32. Housle

33. Housle a bendžo
  33. Housle a bendžo

34. A taky se hrálo i na kytaru
  34. Bendžo a kytara


Neděle 11. 9. 2011


35. Nedělní program začal slavnostní mší svatou
  35. Nedělní mše

36. Lidé v kostele
  36. V kostele

37. V kostele nebylo úplně nacpáno, ale většina míst k sezení byla obsazena.
  37. V kostele

38. Po mši svaté byl opět společný oběd. Počasí se celkem vydařilo.
  38. Oběd

39. Oběd se povedl, byl velice dobrý.
  39. Oběd

40. Účastníkům chutnalo.
  40. Oběd

41. V neděli odpoledne byla na programu beseda o setkání mládeže se Svatým Otcem v Madridu.
  41. Odpolední beseda

42. Ve farní kapli byla beseda o setkání v Madridu, zájem o ní byl, ale lidí už bylo méně.
  42. Na besedě.

43. Na závěr poutního třídení se konal benefiční koncerte.
  43. Benefiční koncert

44. Na benefičním koncertě vystoupili manželé Radovi a jejich dcery
  44. Benefiční koncert

45. I když část účastníků již odjela, na koncert přece jen přijelo dost posluchačů
  45. Benefiční koncert

46. Kompletní obsazení koncertujících. Koncertem bylo zakončeno letošní trmické poutní třídení.
  46. Benefiční koncert

Zpět na náhled