2. Po mši svaté pokračoval program na farním dvoře
  2. Program