28. Na závěr besedy jsme otci Matfiakovi poděkovali.
  28. Závěr besedy