30. Po obědě se v kostele konalo Večeřadlo s otcem J. Střížem
  30. Večeřadlo