33. Procesí se soškou Panny Marie postupuje dále na jih
  33. Procesí