41. Nedělní poutní mši svatou sloužil otec Stanislav Zápotocký.
  41. Poutní mše svatá