Trmické poutní třídení 6. až 8. 9. 2013

Ve dnech 6. až 8. září 2013 se opět konalo tradiční trmické poutní třídení.

Den číslo 1:

Pátek 6. 9. 2013


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).


1. Po páteční mši svaté se účastníci sešli na farním dvoře.
  1. Na farním dvoře

2. Na farním dvoře již probíhala příprava na program.
  2. Příprava

3. A pak již začal program
  3. Začátek programu

4. Tato část programu byla o Cyrilovi a Metodějovi.
  4. Cyril a Metoděj

5. Součástí byla i soutěž.
  5. Součástí byla i soutěž

6. Diváci se zájmem sledovali program.
  6. Diváci

Na další den

Zpět na náhled