Trmické poutní třídení 6. až 8. 9. 2013

Ve dnech 6. až 8. září 2013 se opět konalo tradiční trmické poutní třídení.


Fotky, které jsou orámečkované, lze kliknutím získat ve větší velikosti(1306 x 979).Pátek 6. 9. 2013


1. Po páteční mši svaté se účastníci sešli na farním dvoře.
  1. Na farním dvoře

2. Na farním dvoře již probíhala příprava na program.
  2. Příprava

3. A pak již začal program
  3. Začátek programu

4. Tato část programu byla o Cyrilovi a Metodějovi.
  4. Cyril a Metoděj

5. Součástí byla i soutěž.
  5. Součástí byla i soutěž

6. Diváci se zájmem sledovali program.
  6. Diváci


Sobota 7. 9. 2013


7. Sobotní program začal mší svatou.
  7. Sobotní program začal mší svatou

8. Dopolední částí programu byla přednáška
  8. Přednáška

9. Po přednášce již se chystal oběd
  9. Příprava na oběd

10. Pak následoval společný sovotní oběd
  10. Sobotní oběd

11. Sobotní oběd
  11. Sobotní oběd

12. A po obědě se konal průvod se soškou Panny Marie
  12. Průvod se soškou Panny Marie

13. Průvod kolem Trmic se soškou Panny Marie
  13. Průvod se soškou Panny Marie

14. Průvod kolem Trmic se soškou Panny Marie
  14. Průvod se soškou Panny Marie

15. Odpoledne se v kostele konal koncert
  15. Koncert v kostele


Neděle 8. 9. 2013


16. Neděle začala slavnostní poutní mší svatou.
  16. Nedělní mše svatá

17. Po mši svaté se účastníci přesunuli na farní dvůr.
  17. Houpačka

18. Před obědem se odpočívalo na farním dvoře
  18. Na farním dvoře

19. Pak již následoval nedělní oběd
  19. Nedělní oběd

20. Nedělní oběd
  20. Oběd

21. Nedělní oběd
  21. Oběd

22. Nedělní oběd
  22. Oběd

Zpět na náhled