17. Po mši svaté se účastníci přesunuli na farní dvůr.
  17. Houpačka