18. Před obědem se odpočívalo na farním dvoře
  18. Na farním dvoře