Slavnostní mše k 700. výročí Trmic


V neděli dne 27. 11.  v 9:30 hodin se konala slavnostní mše svatá k příležitosti 700. výročí první zprávy o Trmicích. Mši svatou celebroval královéhradecký biskup Karel Otčenášek, který řadu let působil v Trmicích v době, kdy nesměl vykonávat svůj biskupský úřad v Hradci Králové.


V kostele bylo poměrně dost lidí.Otec arcibiskup Karel Otčenášek.
Mše se zúčastnil i starosta města Trmice.


Otec arcibiskup předal panu starostovi dárek  - knihy.


Závěrečné poděkování panu arcibiskupovi za nbávštěvu.