Zelený čtvrtek 2005Zahájení na faře
Po zelenočtvrteční mši sv. jsme se sešli na faře u prostřeného stolu. Předsedající se připravuje na starobylý rituál kolem velikonočního beránka.


Předčítání otázek
Nejmladší předčítá otázky: „Proč slavíme tuto večeři? Proč jíme nekvašené chleby? Atd. … Načež na vše podrobně odpovídá předsedající večeře.


Všichni naslouchají.
Všichni pozorně (možná i netrpělivě?) naslouchají.


.
Rituální hostinu začínáme prvním nekvašeným chlebem – „macesem“, který si mezi sebe rozdělí všichni účastníci večeře. Snad právě do tohoto okamžiku vložil Ježíš přítomnost svého Těla.


Červené víno
Červené víno je nápoj, který téměř určitě pili apoštolové společně s Ježíšem při Poslední večeři.


Beránek
A pak se po všech rituální připomínkách nad jednotlivými pokrmy přinese upečený beránek.


Krájení beránka
Vrchní „košer řezník“ spravedlivě a štědře rozděluje výborné maso.


.
Jeden dokument za všechny – moc nám to chutná!


Hostina
Snad i z tohoto dokumentu je to poznat.


Zamyšlení pod křížem
Na závěr ještě modlitební zamyšlení pod Ježíšovým křížem – je předvečer Velkého pátku.